ابر روان کننده بتن
20,710,000ریال

ابر روان کننده بتن - بر پایه پلی کربوکسیلاتهدف از استفاده:این محصول افزودنی ابر روان کننده ای از نسل.....

افزودنی کاهنده آب بتن
10,464,000ریال

افزودنی کاهنده آب بتنهدف از استفادهکاهنده آب بتن ساختمان شیمی يك افزودني كاهنده آب با سرعت انتشار د.....

رزین سنگ مصنوعی
21,364,000ریال

رزین سنگ مصنوعی ( رزین آلفا)        هدف از استفاده :        .....

روان کننده آب بند بتن
16,241,000ریال

روان کننده آب بند بتن         هدف از استفاده :        &.....

روان کننده بتن
17,222,000ریال

روان کننده بتن        هدف از استفاده :       ساشيمي 910 .....

روان کننده بتن دیرگیر
13,952,000ریال

روان کننده بتن دیرگیر        هدف از استفاده :          .....

فوق روان کننده آب بند بتن
17,222,000ریال

فوق روان کننده آب بند بتن         هدف از استفاده :      &nbs.....

فوق روان کننده بتن N
18,312,000ریال

فوق روان کننده بتن  N        هدف از استفاده :        &n.....

فوق روان کننده بتن P
19,402,000ریال

فوق روان کننده بتن P        هدف از استفاده :          &.....

فوق روان کننده بتن P II
13,952,000ریال

فوق روان کننده بتن  P II        هدف از استفاده :       .....

فوق روان کننده بتن PN
11,554,000ریال

فوق روان کننده بتن  PN        هدف از استفاده :        &.....