فروشگاه ما

ساختمان شیمی
اصفهان خیابان میر، بن بست شهریار(12)، پلاک دوم، سمت چپ
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
031-36673731-2

فکس
031-36674900
ساعات بازگشایی
9-13:30 , 17-19:30

ساختمان شیمی "تولید کننده افزودنی های بتن"
کارخانه: شهرک صنعتی رازی، بلوار رازی، خیابان نهم

فروشگاه: اصفهان خیابان میر، بن بست شهریار(12)، پلاک دوم، سمت چپ
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
2 - 36673731 31 98+

فکس
36674900 31 98+
ساعات بازگشایی
9:00 AM
توضیحات
ساختمان شیمی - افزودنی های بتن و محصولات اجرایی ساختمان

فرم تماس