روغن قالب امولسیون
13,625,000ریال

روغن قالب امولسیون        هدف از استفاده :      یک قالب گیری تمیز.....

روغن قالب بتن
10,246,000ریال

روغن قالب بتن        هدف از استفاده :       یک قالب گیری تمی.....