13 Aug / 23 - منتشر شده در : ویدیو

الیاف های بتن برای مواردی مانند بالا بر...

ادامه مطلب
09 Sep / 23 - منتشر شده در : ویدیو

« ساشیمی850 » یک آب بند دو جزئی بسیار ق...

ادامه مطلب
14 Aug / 23 - منتشر شده در : ویدیو

آبگریز کننده یک لایه پوشش ایجاد کرده سط...

ادامه مطلب
12 Aug / 23 - منتشر شده در : ویدیو

نوار آب بند کننده بتن یا واتر استاپ با انعطاف پذیری بالا و اجدار برای درگیری بهتر با بتن تولید می شود .

با قرار دادن واتراستاپ در مفاصل بتن  یک پرده  ضد آب ...

ادامه مطلب
19 Sep / 23 - منتشر شده در : ویدیو

پرایمر فوق یک عایق رطوبتی بر پایه ی آب ...

ادامه مطلب
20 Sep / 23 - منتشر شده در : ویدیو

ادامه مطلب