پودر سخت کننده کف بتنی
926,500ریال

پودر سخت کننده کف بتنی (پوشش کف مقاوم در برابر سایش و ضربه)هدف از استفاده:پوشش فوق جهت ایجاد سطوح بت.....

پوشش سخت کننده مایع
0ریال

پوشش سخت کننده مایع (هاردنر سطوح بتنی)هدف از استفاده:این محصول با نام هاردنر مایع، سخت کننده، متراک.....

پوشش ضد حریق سازه
0ریال

پوشش ضد حریق سازه  (صنعتی و ساختمانی )        هدف از استفاده :  &.....

پوشش ضد خوردگی - اسید و باز
0ریال

پوشش ضد خوردگی - اسید و بازهدف از استفاده :        « ساشیمی722 »&.....

پوشش محافظ بتن و فلز
0ریال

پوشش محافظ بتن و فلز        هدف از استفاده :       ساشیمی 72.....

پوشش محافظ بدنه - آستری و رویه
0ریال

پوشش محافظ بدنه - آستری و رویه        هدف از استفاده :       .....

پوشش محافظ کولتار اپوکسی
10,289,600ریال

پوشش محافظ کولتار اپوکسی- ضد خورندگیهدف از استفاده :پوشش فوق محصولی است بر پایه اپوکسی کولتار ،.....

پوشش کف صنعتی
0ریال

پوشش کف صنعتی        هدف از استفاده :       ساشیمی 731 یک مح.....