" اجرای بتن سخت، کفپوش های پلیمری، پوشش کف سخت بتن، کفسازی هنگام بتن ریزی، افزایش مقاومت بتن در برابر بارهای دینامیکی، ضربه، سایش"


از محصولات زیر انتخاب کنید ( کلیک نمائید) :الیاف بتن ویژه
23,762,000ریال

الیاف بتن ویژه (پلی پروپیلن)    هدف از استفاده:"الیاف بتن ویژه ساختمان شیمی" با .....

پودر سخت کننده کف بتنی
1,308,000ریال

پودر سخت کننده کف بتنی (پوشش کف مقاوم در برابر سایش و ضربه)هدف از استفاده: "ساشیمی 715" پوشش اس.....

پوشش سخت کننده مایع
43,600,000ریال

پوشش سخت کننده مایع (هاردنر سطوح بتنی)هدف از استفاده:این محصول با نام هاردنر مایع، سخت کننده، متراک.....

پوشش ضد حریق سازه
0ریال

پوشش ضد حریق سازه  (صنعتی و ساختمانی )        هدف از استفاده :  &.....

پوشش ضد خوردگی - اسید و باز
0ریال

پوشش ضد خوردگی - اسید و بازهدف از استفاده :        « ساشیمی722 »&.....

پوشش محافظ بتن و فلز
0ریال

پوشش محافظ بتن و فلز        هدف از استفاده :       ساشیمی 72.....

پوشش محافظ بدنه - آستری و رویه
0ریال

پوشش محافظ بدنه - آستری و رویه        هدف از استفاده :       .....

پوشش محافظ کولتار اپوکسی
11,772,000ریال

پوشش محافظ کولتار اپوکسی- ضد خورندگیهدف از استفاده :پوشش فوق محصولی است بر پایه اپوکسی کولتار ،.....

پوشش کف صنعتی
0ریال

پوشش کف صنعتی        هدف از استفاده :       ساشیمی 731 یک مح.....

کفپوش اپوکسی-کفپوش عایق الکتریکی و مقاوم در برابر خورندگی
49,050,000ریال

کفپوش اپوکسی:کفپوش عایق الکتریکی و مقاوم در برابر خورندگی:      هدف از استفاده : .....