ملات چسب کاشی و سرامیک، سرامیک پرسلان، انواع بلوک، چسب کاشی ضد اسید و باز، ماده بندکشی ویژه


برای مشاهده، محصولات زیررا  انتخاب کنید (کلیک کنید):ماده بند کشی اپوکسی
5,668,000ریال

ماده بندکشی  اپوکسی- پودر بند کشی اپوکسی        هدف از استفاده :  Sash.....

ماده بندکشی
817,500ریال

ماده بندکشی - پودر بند کشی        هدف از استفاده :  Sashimi 517  به من.....

چسب بلوک سبک(هبلکس)
1,907,500ریال

چسب بلوک سبک   (هوادار اتوکلاوی و غیر اتوکلاوی)        هدف از استفاده .....

چسب تقویت ملات
10,682,000ریال

چسب تقویت ملات        هدف از استفاده :  چسب تقویت ملات ساختمان شیمی  ج.....

چسب تقویت ملات ویژه
13,952,000ریال

چسب تقویت ملات ویژه        هدف از استفاده :  چسب تقویت ملات ویژه ساختمان شی.....

چسب سنگ آنتیک
2,016,500ریال

چسب سنگ آنتیک        هدف از استفاده :           چس.....

چسب کاشی استخری
3,815,000ریال

چسب کاشی استخری        هدف از استفاده :       "ساشیمی 516 " .....

چسب کاشی خمیری
2,016,500ریال

چسب کاشی خمیری        هدف از استفاده :           ا.....

چسب کاشی خمیری ویژه
3,488,000ریال

چسب کاشی خمیری ویژه        هدف از استفاده :          &n.....

چسب کاشی و سرامیک پودری
1,907,500ریال

چسب کاشی و سرامیک پودری        هدف از استفاده :      " ساشیمی510".....

چسب کاشی و سرامیک پودری ویژه
2,125,500ریال

چسب کاشی و سرامیک ویژه        هدف از استفاده :       ساشیمی5.....

چسب کاشی پرسلان
2,507,000ریال

    چسب کاشی و سرامیک پرسلان          هدف از استفاده :&.....