ترمیم خرابی بتن و بازسازی  سازه بتنی ، ترمیم سطوح بتن کرمو شده، ترمیم بتن ترک خورده و رفع مشکلات قالب بندی بتن، مواد ترمیم کننده بتن ویژه، ترمیم کننده کاسماتیک(آرایشی) برای پرکردن ترک بتن در دیوار و کف، ترمیم کننده پلیمری الیافی,ترمیم کننده بتن الیاف دار


برای مشاهده از محصولات زیر انتخاب کنید (کلیک کنید):الیاف پلی پروپیلن
20,710,000ریال

الیاف پلی پروپیلن    هدف از استفاده:الیاف بتن ساختمان شیمی با قدرت پخش شوندگی خو.....

ترمیم کننده آرایشی بتن(کاسماتیک)
2,997,500ریال

ترمیم کننده آرایشی بتن(کاسماتیک)هدف از استفادهترمیم کننده آرایشی بتن(کاسماتیک) ساختمان شیمی محصولی ا.....

ترمیم کننده بتن
2,943,000ریال

ترمیم کننده بتن        هدف از استفاده :       «ترمیم کننده ب.....

ترمیم کننده بتن ویژه
3,052,000ریال

ترمیم کننده بتن ویژه        هدف از استفاده :       «ترمیم کن.....

ملات ترمیمی اپوکسی بتن
23,435,000ریال

ملات ترمیمی اپوکسی بتن   هدف از استفاده :     «ملات ترمیمی اپوکسی بتن یا تر.....