شرکت ساختمان شیمی تولید کننده انواع افزودنی و پوشش های عملیات اندود سطحی برای  سهولت اجرا و  بتن ریزی، عمل  مراقبت  و نگهداری سطحی (عمل آوری بتن) می باشد که شامل روغن قالب بتن، روغن قالب امولسیون، کیورینگ و .... می باشد.


برای مشاهده محصولات، دسته زیر را انتخاب کنید (کلیک کنید):


تصحیح جستجو