ضد یخ بتن - مسلح
2,136,400ریال

ضد یخ بتن - مسلح      هدف از استفاده :     «ضد يخ بتن مسلح ساختمان شيم.....

ضد یخ بتن و ملات
1,308,000ریال

ضد یخ بتن و ملات        هدف از استفاده :        «ضد يخ ملات .....

ضد یخ بتن ویژه - مسلح
2,670,500ریال

ضد یخ بتن ویژه - مسلح      هدف از استفاده :     «ضد يخ بتن ویژه مسلح س.....