ضد یخ بتن - مسلح
4,687,000ریال

ضد یخ بتن - مسلح      هدف از استفاده :     «ضد يخ بتن مسلح ساختمان شيم.....

ضد یخ بتن و ملات
2,289,000ریال

ضد یخ بتن و ملات        هدف از استفاده :        «ضد يخ ملات .....

ضد یخ بتن ویژه - مسلح
3,488,000ریال

ضد یخ بتن ویژه - مسلح      هدف از استفاده :     «ضد يخ بتن ویژه مسلح س.....