ماده بند کشی اپوکسی
5,450,000ریال

ماده بندکشی  اپوکسی- پودر بند کشی اپوکسی        هدف از استفاده :  Sash.....

ماستیک درزگیر پلیمری
1,798,500ریال

ماستیک درزگیر پلیمری-گرم اجرا        هدف از استفاده :       .....

ماستیک پلی اورتان تک جزئی
2,234,500ریال

ماستیک پلی اورتان تک جزئیهدف از استفادهساشیمی 827 محصولی بر پایه پلی اورتان تک جزئی و یک ماستیک درز.....

واتر استاپ پی وی سی- PVC
46,052,500ریال

واتر استاپ - PVC        هدف از استفاده :        «واتر استاپ .....

واتراستاپ بنتونیتی
19,075,000ریال

واتراستاپ بنتونیتیهدف از استفادهواتراستاپ بنتونیتی ساختمان شیمی محصولی منعطف با خاصیت افزایش حجم در .....

واتراستاپ هیدروفیلی
14,170,000ریال

واتراستاپ هیدروفیلی        هدف از استفاده :          &n.....