ماستیک درزگیر پلیمری
0ریال

ماستیک درزگیر پلیمری-گرم اجرا        هدف از استفاده :       .....

ماستیک پلی اورتان تک جزئی
1,417,000ریال

ماستیک پلی اورتان تک جزئیهدف از استفادهساشیمی 827 محصولی بر پایه پلی اورتان تک جزئی و یک ماستیک درز.....

واتر استاپ - PVC
0ریال

واتر استاپ - PVC        هدف از استفاده :        «واتر استاپ .....

واتراستاپ بنتونیتی
0ریال

واتراستاپ بنتونیتیهدف از استفادهواتراستاپ بنتونیتب ساختمان شیمی محصولی منعطف با خاصیت افزایش حجم در .....

واتراستاپ هیدروفیلی
0ریال

واتراستاپ هیدروفیلی        هدف از استفاده :          &n.....