شرکت ساختمان شیمی تولید کننده انواع افزودنی و پوشش های آب بند از جمله ژل آب بند بتن، ژل میکروسیلیسی، آب بند سطوح بتنی، چسب بتن، چسب بتن آب بند، آب گریز کننده، واترپروف بتن مایع، پرایمر عایق کاری امولسیون، چسب بتن پلیمری،آب بند سطوح ساختمانی، عایق رطوبتی برای استخر و بام می باشد.


برای مشاهده، بر روی محصول  (کلیک کنید):
آب بند سطوح بتنی - نفوذگر
38,150,000ریال

آب بند سطوح بتنی - نفوذگر        هدف از استفاده :        « س.....

آب بند کامپوزیتی - اپوکسی
13,625,000ریال

آب بند کامپوزیتی - اپوکسیهدف از استفاده :        « ساشیمی742 »&n.....

عایق رطوبتی بام - عایق سفید بام
14,715,000ریال

عایق بام - عایق سفید بام هدف از استفاده:عایق رطوبتی بام - عایق سفید بام  ساختمان.....

عایق ساختمانی - آب بند سطوح ساختمانی
13,625,000ریال

عایق ساختمانی - آب بند سطوح ساختمانی هدف از استفاده: آب بند دو جزئی ساختمان شیمی " ساشیمی .....

واترپروف بتن مایع -آب بند کننده بتن
25,070,000ریال

واترپروف بتن مایع -آب بند کننده بتن        هدف از استفاده :      .....

پرایمر عایقکاری امولسیون - پایه آبی
10,682,000ریال

پرایمر عایقکاری امولسیون (پایه آبی)هدف از استفادهپرایمر فوق یک عایق رطوبتی بر پایه ی آب است که بدون.....

پوشش نما – آب گریز
11,554,000ریال

پوشش نما – آب گریزهدف از استفادهساشیمی 845 یک پوشش آب گریز کننده برای انواع سطوح ساختمانی از قبیل ا.....

چسب بتن
14,170,000ریال

چسب بتن        هدف از استفاده :   «چسب بتن ساختمان شیمی» با افزایش چسب.....

چسب بتن آب بند
22,890,000ریال

چسب بتن آب بند        هدف از استفاده :   «چسب بتن آب بند ساختمان شیمی».....

چسب بتن ویژه
19,402,000ریال

چسب بتن ویژه        هدف از استفاده :   «چسب بتن ویژه ساختمان شیمی» محص.....

چسب بتن پلیمری
17,222,000ریال

چسب بتن پلیمری        هدف از استفاده :   «چسب بتن پلیمری ساختمان شیمی».....

ژل آب بند بتن
5,995,000ریال

ژل آب بند بتن ( ژل آب بند میکروسیلیسی )        هدف از استفاده :" .....

ژل میکروسیلیسی ویژه (سوپر ژل بتن)
7,085,000ریال

ژل میکروسیلیسی ویژه ( سوپر ژل بتن)         هدف از استفاده :"    &.....