گروت
708,500ریال

گروت (ملات ضد انقباض)        هدف از استفاده :          .....

گروت ویژه
872,000ریال

گروت ویژه (ملات ضد انقباض ویژه)        هدف از استفاده :      &nbs.....

گروت اپوکسی
4,360,000ریال

گروت اپوکسی        هدف از استفاده :        « ساشیمی705 »&nbs.....

گروت کنسنترات
4,414,500ریال

گروت کنسنترات (افزودنی حجم دهنده بتن)        هدف از استفاده :     .....

ملات آماده مصرف
708,500ریال

ملات آماده مصرف        هدف از استفاده :           .....

ملات خود تراز شونده
0ریال

ملات خود تراز شونده        هدف از استفاده :       « ساشیمی70.....