فروش عمده و همکاری

شرکت ساختمان شیمی امکان همکاری با مراکز فروش معتبر و گروه های اجرایی فنی ، برای ارائه خدمات بهتر به پروژه های عمرانی 

و کار های اجرایی را  در دستور کار دارد. لذا متقاضیان همکاری میتوانند از طریق ایمیل یا تلفنهای دفتر شرکت  با ما  ارتباط برقرار نمایند.