عایق الاستومریک
0ریال

عایق الاستومریک - الاستومریعایق الاستومریکعایق فوم الاستومریک یا عایق الاستومریک معمولاً در تهویه مط.....

نوار درزگیر تیپ الاستومریک
0ریال

نوار درزگیر تیپ الاستومریک- الاستومریپس از قرار گرفتن  لبه های عایق بر روی یکدیگر پس از مدتی ای.....

چسب الاستومریک - الاستومری
0ریال

چسب الاستومریک - الاستومریموارد مصرف چسب عایق الاستومری، چسباندن عایق  الاستومریک - الاستو.....