ماستیک درزگیر پلیمری
1,580,500ریال

ماستیک درزگیر پلیمری-گرم اجرا        هدف از استفاده :       .....

ماستیک پلی اورتان تک جزئی
2,136,400ریال

ماستیک پلی اورتان تک جزئیهدف از استفادهساشیمی 827 محصولی بر پایه پلی اورتان تک جزئی و یک ماستیک درز.....

واتر استاپ پی وی سی- PVC
25,887,500ریال

واتر استاپ - PVC        هدف از استفاده :        «واتر استاپ .....

واتراستاپ بنتونیتی
13,625,000ریال

واتراستاپ بنتونیتیهدف از استفادهواتراستاپ بنتونیتی ساختمان شیمی محصولی منعطف با خاصیت افزایش حجم در .....

واتراستاپ هیدروفیلی
22,072,500ریال

واتراستاپ هیدروفیلی        هدف از استفاده :          &n.....