الیاف پلی پروپیلن
7,630,000ریال

الیاف پلی پروپیلن    هدف از استفاده:الیاف بتن ساختمان شیمی با قدرت پخش شوندگی خو.....

الیاف پلیمری آجدار بتن
0ریال

الیاف پلیمری آجدار بتنهدف از استفاده : ساشیمی971 » الیاف پلیمری ماکروسازه ای آجدار است که به ع.....