الیاف بتن ویژه
11,445,000ریال

الیاف بتن ویژه (پلی پروپیلن)    هدف از استفاده:"الیاف بتن ویژه ساختمان شیمی" با .....

الیاف پلی پروپیلن
10,355,000ریال

الیاف پلی پروپیلن    هدف از استفاده:الیاف بتن ساختمان شیمی با قدرت پخش شوندگی خو.....

الیاف پلیمری آجدار بتن
4,905,000ریال

الیاف پلیمری آجدار بتن (سنتتیک پلاستیکی)هدف از استفاده : ساشیمی971 » الیاف پلیمری ماکروسازه ای.....